Dalam Zakat Dibagi Menjadi Dua Golongan

Agen Casino

Dalam Zakat Dibagi Menjadi Dua Golongan – Zakat adalah keharusan buat tiap kaum muslim yang sudah dapat dengan finansial serta sampai batas minimum bayar zakat atau nisab. Dalam rukun islam, zakat adalah rukun islam ke empat.

Direktur Penting Tubuh Amil Zakat Nasional (Baznas) Muhammad Arifin Purwakananta menerangkan zakat terbagi dalam beberapa jenis. Tetapi, pada umumnya zakat mempunyai tujuan untuk mensucikan jiwa serta harta.

Zakat atas harta dikatakan sebagai zakat mal, yang bermakna harta dalam bahasa Arab. Sesaat, zakat untuk menyucikan jiwa ialah zakat fitrah.

“Zakat atas jiwa apa itu yang kita katakan zakat fitrah. Kebanyakan orang yang berjiwa saat Hari Raya Idul Fitri, dia harus zakat fitrah,” jelas Arifin, baru saja ini.

Dia menerangkan zakat fitrah diberi berbentuk bahan makanan inti warga ditempat. Di Indonesia, biasanya diberi berbentuk beras. “Besarnya zakat fitrah adala 2,5 kg (Kg) dari makanan inti,” katanya.

Selanjutnya dia menyebutkan kaum muslim harus membayar zakat fitrah sebelum khotib naik ke mimbar pada Hari Raya Idul Fitri. Zakat sendiri dibayarkan pada panitia pengelola zakat yang diketahui jadi amil zakat.

Seterusnya, amil zakat mendistribusikan semua zakat yang sudah dikumpulkan pada kelompok warga yang memiliki hak terima zakat.

Sekarang ini, instansi amil zakat sudah memberi keringanan buat warga yang akan menunaikan keharusan zakat fitrah. Tidak harus berbentuk bahan inti, kaum muslim dapat memberi zakat fitrah berbentuk uang sama dengan nilai 2,5 Kg bahan inti.